Jornal Brasileiro de Nefrologia

Skin lesions in chronic renal dialysis
Peres,Luis Alberto Batista et al.
Jornal Brasileiro de Nefrologia(2014),36(1):42
http://dx.doi.org/10.5935/0101-2800.20140008